Logo

Ne jemi QKUM

Qendra Kombëtare Urgjencës Mjekësore ka vetëm një mision dhe ai është shpëtimi i jetës dhe përmirësimi i saj për të gjithë qytetarët Shqiptarë.

Mirësevini

Për të gjithë qytetarët Shqiptarë kemi vendosur numrin unik 127 ku mund të kontaktoni pa pagesë për çdo urgjencë mjekësore

Rreth nesh!

Institucioni përgjegjës për zhvillimin e sistemit të shërbimit të urgjencës mjekësore, nëpërmjet: Planifikimit, drejtimit, menaxhimit të të gjitha aseteve ekzistuese në një sistem mbarështetëror të unifikuar.

Për ne edukimi është arma më e fortë që mund të ndryshojë botën!

Egzistojmë për ju

Sigurojmë shërbim të urgjencës mjekësore për të gjithë qytetarët që kanë nevojë për shërbime urgjence gjithashtu kryejmë përfshirjen e të gjitha strukturave të tjera të cilat janë të afta të realizojnë shërbim urgjence mjekësore.

112126127128 129