Logo

QKUM

Në shërbimin tuaj!

Ambulancat

Duke përdorur teknologji me standarde europiane njësia jonë e koordinimit bënë të mundur dërgimin e mjetit të transportit të urgjencës mjekësore më të afërt me vendngjarjen duke ulur në maksimum kohë e arritjes tek qytetari në nevojë

0

Me sistem GPS

0

Në shërbim

GPS
GPS

Njësia me helikopter

Njësia jonë e koordinimit ka mundësinë e komunikimit dhe menaxhmit me çdo njësi tjetër urgjencash përfshirë dhe njësinë me helikopter për terren të vështirë ku mjetet tokësore nuk mund të ofrojnë ndihmë mjekësore

0

Misione

Koordinim

Njësia e koordinimit pret të gjithë telefonatat (kërkesa për ndihmë), dhe nëpërmjet operatorëve profesionistë mjekësorë të trajnuar dhe një sistemi të integruar nga më bashkohorët, bën vlerësimin, menxhimin dhe këshillimin.

0

Telefonata njëkohësisht

Salla Koordinimit
112126127128 129