Logo

15 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

Kursi AMLS (Advanced Medical Life Support) (Dita 4)

Gjatë kesaj dite të kursit po zhvillohen pjesë praktike me skenarë të ndryshëm mbi temat:

   1. Çrregullimet respiratore.
   2. Çrregullimet kardiovaskulare. 
   3. Shock. 
   4. Dhimbjet abnominale.
   5. Çrregullimet neurologjike.
  

📌 Pjesëmarrësit ishin mjekë dhe infermierë.

📩 Ndërtojmë së bashku të ardhmen e kujdesit shëndetësor!


Publikuar më 15 Qershor 2023

14 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

Kursi AMLS (Advanced Medical Life Support) (Dita 3)

👉 Ky kurs përmban leksione dhe pjesë praktike (simulime):

   1. Hyrje - Algoritmi dhe video prezantuese për AMLS.
   2. Çrregullimet e frymëmarrjes.
   3. Çrregullimet kardiovaskulare dhe gjendje që paraqiten me dhimbje gjoksi.
   4. Shock.
   5. Dhimbjet abdominale.
   6. Çrregullimet neurologjike.
  

📌 Pjesëmarrësit ishin mjekë dhe infermierë.

📩 Ndërtojmë së bashku të ardhmen e kujdesit shëndetësor!


Publikuar më 14 Qershor 2023

13 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

Kursi AMLS (Advanced Medical Life Support) (Dita 2)

Gjatë ditës së dytë të kursit po zhvillohen pjesë praktike me skenarë të ndryshëm mbi temat:

   1. Çrregullimet respiratore.
   2. Çrregullimet kardiovaskulare. 
   3. Shock.
  

📌 Pjesëmarrësit ishin mjekë dhe infermierë.

📩 Ndërtojmë së bashku të ardhmen e kujdesit shëndetësor!


Publikuar më 13 Qershor 2023

12 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

Konferenca e dytë e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore & Kursi AMLS (Advanced Medical Life Support) (Dita 1)

Kursit AMLS (Advanced Medical Life Support) zhvillohet nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore në bashkëpunim me NAEMT- Italia, Centro Salute Globale-Regione Toscana.

📌 Pjesëmarrësit ishin mjekë dhe infermierë.

👉 Ky kurs 2 ditor përmban leksione dhe pjesë praktike (simulime):

  1. Hyrje - Algoritmi dhe video prezantuese për AMLS.
  2. Çrregullimet e frymëmarrjes.
  3. Çrregullimet kardiovaskulare dhe gjendje që paraqiten me dhimbje gjoksi.
  4. Shock.
  5. Dhimbjet abdominale.
  6. Çrregullimet neurologjike.
  

📋 Në fund të trajnimit kryhet testimi teorik dhe ai praktikë.

Një falenderim për përkushtimin e treguar, shkon për gjithë pjesëmarrësit dhe në veçanti për grupin e trajnerëve italian që na dhanë këtë mundësi bashkëpunimi. Faleminderit: 👉 Alberto Aducci 👉 Renata Di Gianni 👉 Alberto Racca 👉 Zelda Vannucchi 👉 Ivan Scalvenzo 👉 Cristina Paglieri

📩 Ndërtojmë së bashku të ardhmen e kujdesit shëndetësor!


Publikuar më 12 Qershor 2023

8 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

👉 Gjatë ditës së sotme 8 Qershor 2023 në Spitalin Rajonal Vlorë u zhvillua Kursi EKG dhe Sistemi Infarct.Net

👉 Ky kurs është kudër të projektit Interreg – IPA CBC – (Itali – Shqipëri – Mali i Zi), një bashkëpunim ndërmjet QKUM, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Poliklinikës së barit (Ospedale Giovanni XXIII) dhe Center for Neurodegenerative Diseases and Aging Brain.

📌 Në këtë kurs morën pjesë mjekë dhe infermier nga Spitali Rajonal Vlorë, NJVKSH Vlorë dhe QSH Verore.


Publikuar më 8 Qershor 2023

7 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

👉 Gjatë ditës së sotme 07.06.2023 në ambientet e QKUM-së u zhvillua Kursi PTACLS dhe Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room, Platform for ICP in NDD. Ky kurs përmban leksione dhe pjesë praktike ACLS tek i rrituri.

📌 Në këtë kurs morën pjesë mjekë dhe infermier nga Spitali Rajonal Lezhë, Spitali Bashkiak Mat, urgjenca paraspitalore SUT, QSUT, Shefqet Ndroqi, QSH verore dhe QKUM.


Publikuar më 7 Qershor 2023

5 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

👉 Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore vazhdon me misionin e saj për trajnimin e stafit mjekësor. Gjatë ditës së sotme në ambientet e QKUM-së u zhvillua Kursi EKG dhe Sistemi Infarct.Net. Ky kurs përmban leksione dhe pjesë praktike. Temat janë:

1. Njohuritë bazë dhe leximi i EKG-së.

2. Aritmia hiperkinetike e kompleksit QRS e ngushtë/ e gjerë. Interpretimi i elektrokardiogramës në urgjencë dhe njohja e shenjave klinike.

3. Aritmia hipokinetike: Mos-funksionimi i nodo del seno dhe nyjes AV.

4. Praktikë: Të njohim dhe interpretojmë llojet e aritmive nga regjistrimi i elektrokardiogramës. Aplikimi i EKG-së, monitorimi me defibrillator me 3 dhe 12 derivacione.

5. Terapia farmakologjike dhe terepia elektrike në aritmitë iperkinetike/ipokinetike.

6. Sistemi Infarct.Net dhe transmetimi i të dhënave në Control Room.

📌 Në këtë kurs morën pjesë mjekë dhe infermier nga Spitali Rajonal Fier, Lezhë, Mat, urgjenca paraspitalore SUT, QSUT, Shefqet Ndroqi dhe QKUM.


Publikuar më 5 Qershor 2023

2 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

👉 Në kudër të projektit Interreg - IPA CBC, një bashkëpunim ndërmjet QKUM, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Poliklinikës së Barit (Ospedale Giovanni XXIII) dhe Center for Neurodegenerative Diseases and Aging Brain u organizua në ambientet e 📌QKUM një Workshop me temë: PHASE Project, Telemedicina në Europë dhe Shqipëri: Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room, Platform for ICP in NDD dhe Kursi PTACLS.

📌 Në këtë kurs morën pjesë mjekë dhe infermier nga Spitali Rajonal Fier, Lezhë, Mat, urgjenca paraspitalore SUT, QSUT, Shefqet Ndroqi dhe QKUM.


Publikuar më 2 Qershor 2023

1 Qershor 2023

Interreg - IPA CBC - (Itali-Shqipëri-Mali i Zi)

👉 Në kudër të projektit Interreg - IPA CBC Itali - Shqipëri - Mali i Zi , një bashkëpunim ndërmjet QKUM, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Poliklinikës së Barit (Ospedale Giovanni XXIII) dhe Center for Neurodegenerative Diseases and Aging Brain organizojnë sot në ambientet e QKUM një Workshop me temë: PHASE Project, Telemedicina në Europë dhe Shqipëri: Sistemi Infarct.NET dhe transmetimi i të dhënave në Control Room dhe Kursi BLSD.

👉 Projekti PHASE ka për qëllim të zhvillojë sektorin e Shëndetit elektronik, në dobi të qytetarëve dhe bisneseve të vogla dhe të mesme, nëpërmjet mjeteve dhe procedurave inovative elektronike, të aplikuara në Itali, Shqipëri dhe Mal të Zi.

👉 Aktivitetet e saj fokusohen në trajtimin efikas të atakeve në zemër, sëmundjeve neurodegjenerative dhe kronike.

👉 Projekti PHASE do të krijojë kushtet e duhura për nxitjen e sektorit të shëndetit elektronik, si dhe do të rrisë kompetencën dhe ndërgjegjësimin në autoritetet publike.

📌 Në këtë kurs morën pjesë mjekë dhe infermier nga Spitali Rajonal Fier, Lezhë, Mat dhe QKUM.


Publikuar më 1 Qershor 2023

24 Maj 2023

Gjatë ditës së sotme u zhvillua "Phase Event"

Ky event organizohet në kuadër të projektit PHASE (Promoting eHealth in cross border Area by Stimulating local Economies), synon të diskutojë me të pranishmit praktikat më të mira për:

👉 Krijimin e një ekosistemi të politikave, praktikave dhe mjeteve që do të shërbejnë si facilitator për rritjen e konkurrueshmërisë së MSMEve në sistemin e shëndetësisë

👉 Nxitjen e krijimit dhe zhvillimit të MSME-ve dixhitale të shëndetit elektronik duke ofruar shërbime jofinanciare

👉 Rritjen e kompetencave në NMVM-të, ndërgjegjësimi në autoritetet publike dhe fuqizimi i qytetarëve për sistemin e shëndetësisë elektronike

👉 Përmirësimin e shëndetësisë duke përdorur fuqinë e informacionit

🗒️ Axhenda

Publikuar më 24 Maj 2023
112126127128 129