Logo

Trajnim ACLS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat sit laborum libero quae ipsum quia ut culpa odit autem aperiam voluptate, inventore quam fugiat pariatur, aut fuga reiciendis tenetur quidem.

ACLS

Trajnim BLSD

Përfshin një tërësi procedurash emergjente dhe joinvazive, për të garantuar mbijetesën e pacientit me sëmundje apo dëmtim jetëkërcënues, deri në dhënien e ndihmës mjekësore të specializuar në spital. Këto procedura përfshijnë: CPR(Ringjalljen kardiopulmonare), kontrollin e hemorragjisë, stabilizimin e frakturave, imobilizimin spinal dhe ndihmën e parë bazë.

Interpretimi i Elektro Kardio Gramës

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat sit laborum libero quae ipsum quia ut culpa odit autem aperiam voluptate, inventore quam fugiat pariatur, aut fuga reiciendis tenetur quidem.

EKG

TRAUMA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat sit laborum libero quae ipsum quia ut culpa odit autem aperiam voluptate, inventore quam fugiat pariatur, aut fuga reiciendis tenetur quidem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

ACLS

Vendndodhja

Ku kryhen trajnimet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum tenetur, omnis molestiae nostrum rem ad hic doloribus, officiis nulla suscipit cumque quas explicabo, deleniti rerum dolorum eveniet nobis, minima repellendus?

Akreditimi

A janë të akredituara trajnimet e ofruara?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum tenetur, omnis molestiae nostrum rem ad hic doloribus, officiis nulla suscipit cumque quas explicabo, deleniti rerum dolorum eveniet nobis, minima repellendus?

Pjesëmarrja

Kush mund të marë pjesë?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum tenetur, omnis molestiae nostrum rem ad hic doloribus, officiis nulla suscipit cumque quas explicabo, deleniti rerum dolorum eveniet nobis, minima repellendus?

Kohëzgjatja

Sa kohë zgjat trajnimi?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Illum tenetur, omnis molestiae nostrum rem ad hic doloribus, officiis nulla suscipit cumque quas explicabo, deleniti rerum dolorum eveniet nobis, minima repellendus?

112126127128 129